Faaliyetler  

 

   • Isıtma
  • Soğutma
  • Havalandırma
  • Doğalgaz
  • Yangın Tesisatı
  • Hidrofor Tesisatı
  • Yüksek basınçlı santrifuj pompalar, dalgıç pompalar satışı ve montajı

Trabzon’a ve doğu Karadeniz bölgesine ilk brülör tesisatı sistemlerini getirip, kuran ve çalıştıran firmadır.

Trabzon’a ve doğu Karadeniz bölgesinde inşa edilmiş olan bina ve kuruluşların kalorifer ve sıhhi tesisatlarının Trabzon’da yaklaşık % 20’si çevre illerde % 5′i Güntes firması tarafından yapılmıştır. Ayrıca bölgemizde faaliyet gösteren küçük-büyük sanayi kuruluşları, tesisiler, oteller ve akaryakıt istasyonlarının ısıtma, havalandırma ve santrafüj pompa, hidrofor sistemlerinin çoğunluk kısmı Güntes firması tarafından kurulup işletmeye alınmıştır.

1984 yılında çay üretim ve pazarlama işlevinde özel sektöründe devreye girmesi ile yaklaşık 32 adet çay fabrikasının buhar santrali işi firmamız tarafından kurulup işletmeye alınmıştır.

Bunlardan bazıları: Sürçay San A.Ş., Öz Altın Çay San A.Ş., Kalafatoğlu Çay San. A.Ş, Kamiloğlu Çay San. A.Ş, Gür-Çay Ve Gür Yem San A.Ş., Fırtına Çay San A.Ş., Okumuş Çay San. A.Ş., Çobanoğlu Çay San. A.Ş., Öz Çay Koop. Of Dem Çay San. A.Ş, Amber Çay San. A.Ş. Eynesil Yalçınkaya Çay San. A.Ş, Of Çaysan A.Ş., Cennet Çay San. A.Ş.